0%

Start Spill
Om Oss
Game Rules
High Socre
Konfirmant
No of Players
GameMode
Standard Mode
Time Slot
About Us
Game Rules
High Score
Konfirmant
Time Slot
1 Minutter
10 Minutter
15 Minutter
20 Minutter
25 Minutter
30 Minutter
35 Minutter
About Us
Game Rules
High Score
Konfirmant
Player name
Player score
00 : 00
Dice
1x
X:
Y:
Old:
P1:
P2:
P3:
P4:
Current:
P1:
P2:
P3:
P4:
Score:
P1:
P2:
P3:
P4:
Konfirmant
New Game
Restart
Quit
Winner Scored
50000
Player1 is the Winner.
About Us
Game Rules
High Score
Delete Bonus?

Are you sure you want to delete the bonus pot?

Yes
No
Double or Nothing?

Are you want to play with Double or Nothing?

Yes
No
Question of Truth?

Are you want to play with Question of Truth?

Yes
No
Score Board
Close
Player
Total
 • 0
  0
  0
  0
  0
 • 0
  0
  0
  0
  0
 • 0
  0
  0
  0
  0
 • 0
  0
  0
  0
  0
About Us
Close
Game Rules
Close
Are You Sure?

Are you sure you want to delete the bonus pot?

Yes
No
Are You Sure?

Are you sure you want to delete the bonus pot?

Ok
73
{"Question":[{"id":"1","religionId":"1","subReligionId":"2","questiontypeId":"1","questionEnglish":"I f\u00f8lge kristendommen er Bibelen en stor fortelling om Gud og menneskene. Hva handler fortellingen om?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2013-10-29 12:47:17","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:49:30","no_of_options":3,"options":[{"id":"93","questionId":"1","answerEnglish":"Synd","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"94","questionId":"1","answerEnglish":"Frelse","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"95","questionId":"1","answerEnglish":"Livet","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"2","religionId":"1","subReligionId":"2","questiontypeId":"1","questionEnglish":"\u00abHan ble s\u00e5ret for v\u00e5re overtredelser, og knust for v\u00e5re misgjerninger. Straffen l\u00e5 p\u00e5 ham for at vi skulle ha fred, ved hans s\u00e5r har vi f\u00e5tt legedom\u00bb, kan vi lese hos profeten Jesaja 53,5. N\u00e5r levde Jesaja?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2013-10-29 12:48:45","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:49:24","no_of_options":3,"options":[{"id":"4","questionId":"2","answerEnglish":"P\u00e5 Jesu tid","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"5","questionId":"2","answerEnglish":"Ca \u00e5r 50 f\u00f8r Kristus","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"6","questionId":"2","answerEnglish":"Ca \u00e5r 740 f\u00f8r Kristus","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"3","religionId":"1","subReligionId":"2","questiontypeId":"2","questionEnglish":"I kristen tro bruker vi ofte bildet med slaven som blir satt fri fra lenkene. Et sentralt ord kommer fra uttrykket \u00abfri hals\u00bb. Hva tror du dette er?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2013-10-29 12:50:37","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:49:24","no_of_options":1,"options":[{"id":"107","questionId":"3","answerEnglish":"D\u00d8P FRE ERE SYN LSE DER","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"FRELSE","tempDelete":"0"}]},{"id":"4","religionId":"1","subReligionId":"2","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Hva blir Jesus kalt i \u00e5pningen av Johannes-evangeliet?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2013-10-29 12:56:07","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:49:24","no_of_options":1,"options":[{"id":"8","questionId":"4","answerEnglish":"HER ET FAD ORD ER TE","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"ORDET","tempDelete":"0"}]},{"id":"11","religionId":"1","subReligionId":"2","questiontypeId":"3","questionEnglish":"Hva er dette?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":"11.jpg","videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2013-10-29 13:12:21","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:49:24","no_of_options":3,"options":[{"id":"43","questionId":"11","answerEnglish":"Den gyldne regel","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"44","questionId":"11","answerEnglish":"De ti bud","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"45","questionId":"11","answerEnglish":"Tabernaklet","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"26","religionId":"1","subReligionId":"2","questiontypeId":"3","questionEnglish":"Hvilken h\u00f8ytid?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":"26.jpg","videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2013-10-29 23:30:48","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:49:10","no_of_options":3,"options":[{"id":"704","questionId":"26","answerEnglish":"Jul","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"705","questionId":"26","answerEnglish":"Kristi Himmelfartsdag","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"706","questionId":"26","answerEnglish":"P\u00e5ske","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"29","religionId":"1","subReligionId":"2","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Jesus fortalte en rekke fortellinger som skulle si noe om hvordan mennesker skal leve. Hva kaller vi disse fortellingene? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2013-11-10 15:39:49","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:49:10","no_of_options":1,"options":[{"id":"580","questionId":"29","answerEnglish":"ORIER LIGN SYMB ELSER HIST OLIKK","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"LIGNELSER","tempDelete":"0"}]},{"id":"30","religionId":"1","subReligionId":"2","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Hvilket ord mangler? \u201dHvorfor ser du \u2026\u2026 i din brors \u00f8ye, men bjelken i ditt eget legger du ikke merke til? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2013-11-10 15:41:45","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:49:10","no_of_options":1,"options":[{"id":"122","questionId":"30","answerEnglish":"NEN GRE SEN PIN FLI STE","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"FLISEN","tempDelete":"0"}]},{"id":"31","religionId":"1","subReligionId":"2","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Hva kalles skriftene i Det Nye Testamente som forteller om livet til Jesus?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2013-11-10 15:44:40","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:49:10","no_of_options":3,"options":[{"id":"500","questionId":"31","answerEnglish":"Kongeb\u00f8kene","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"501","questionId":"31","answerEnglish":"Profetene","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"502","questionId":"31","answerEnglish":"Evangeliene","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"32","religionId":"1","subReligionId":"2","questiontypeId":"1","questionEnglish":"I det gamle testamentet h\u00f8rer vi om Gud som
viser seg for Moses i en brennende busk.

\u00abSalige er de rene av \u2026\u2026\u2026, for de skal se Gud.\u00bb
","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-10-31 19:22:17","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:35","no_of_options":1,"options":[{"id":"397","questionId":"97","answerEnglish":"MAG TET PENG SOL HJER","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"HJERTET","tempDelete":"0"}]},{"id":"98","religionId":"1","subReligionId":"2","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Bergprekenen er den mest kjente talen Jesus holdt. Hvilket ord mangler i denne delen av talen?
\u00ab\u2026\u2026\u2026.. er de barmhjertige, for de skal f\u00e5 barmhjertighet.\u00bb
","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-10-31 19:52:49","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:35","no_of_options":1,"options":[{"id":"398","questionId":"98","answerEnglish":"IGE SOL SAL IDE STA","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"SALIGE","tempDelete":"0"}]},{"id":"99","religionId":"1","subReligionId":"2","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Bergprekenen er den mest kjente talen Jesus holdt. Hvilket ord mangler i denne delen av talen?
\u00abSalige er de som hungrer og t\u00f8rster etter rettferdigheten, for de skal \u2026...\u00bb
","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-10-31 19:54:28","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:35","no_of_options":1,"options":[{"id":"399","questionId":"99","answerEnglish":"MET TR\u00d8 TES TOS","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"METTES","tempDelete":"0"}]},{"id":"100","religionId":"1","subReligionId":"2","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Bergprekenen er den mest kjente talen Jesus holdt. Hvilket ord mangler i denne delen av talen?
\u00abSalige er de ydmyke, for de skal arve \u2026\u2026..\u00bb
","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-10-31 19:57:08","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:35","no_of_options":1,"options":[{"id":"400","questionId":"100","answerEnglish":"DEN JOR LES MAT LAS","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"JORDEN","tempDelete":"0"}]},{"id":"101","religionId":"1","subReligionId":"2","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Bergprekenen er den mest kjente talen Jesus holdt. Hvilket ord mangler i denne delen av talen?
\u00abSalige er de som s\u00f8rger, for de skal \u2026\u2026\u00bb

84
{"Question":[{"id":"14","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Hva er det 5. bud?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2013-10-29 13:16:25","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:49:16","no_of_options":3,"options":[{"id":"507","questionId":"14","answerEnglish":"Du skal ikke stjele","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"508","questionId":"14","answerEnglish":"Du skal ikke bryte ekteskapet","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"509","questionId":"14","answerEnglish":"Du skal ikke sl\u00e5 i hjel","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"15","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Jesus l\u00e6rte oss b\u00f8nnen V\u00e5r Far, tidligere kjent som Fader V\u00e5r, som viser menneskene hvordan vi kan be til Gud. Fyll ut ordet som mangler i dette utdraget fra b\u00f8nnen:
Gi oss i dag v\u00e5rt daglige \u2026\u2026\u2026.,","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2013-10-29 13:18:10","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:49:16","no_of_options":1,"options":[{"id":"92","questionId":"15","answerEnglish":"ET \u00d8D IN SA NG BR","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"BR\u00d8D","tempDelete":"0"}]},{"id":"16","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Gud m\u00f8ter oss som hele mennesker. En gang var Jesus i en by, der det bodde en mann som hadde lurt mange mennesker for penger. Han var liten av vekst, og for a se Jesus klatret han opp i et tre. Da Jesus s\u00e5 ham bad han seg selv p\u00e5 bes\u00f8k til ham. I m\u00f8te med Jesus forsto mannen at han var noe mer enn det pengene gjorde ham til. Han var ikke verdifull fordi han var rik, men heller ikke verdil\u00f8s fordi han var en skurk. M\u00f8tet med Jesus ble et vendepunkt for denne mannen, som betalte tilbake mer enn han hadde lurt til seg. Hva het han? (Hvis du ikke vet svaret kan du sl\u00e5 opp i Bibelen i Lukas 19,1-10)","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2013-10-29 13:20:12","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:49:16","no_of_options":1,"options":[{"id":"91","questionId":"16","answerEnglish":"JERE EUS SAKK JOHA NES","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"SAKKEUS","tempDelete":"0"}]},{"id":"28","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"3","questionEnglish":"Hvilken h\u00f8ytid?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":"28.jpg","videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2013-10-29 23:45:19","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:49:10","no_of_options":3,"options":[{"id":"698","questionId":"28","answerEnglish":"P\u00e5ske ","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"699","questionId":"28","answerEnglish":"Jul","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"700","questionId":"28","answerEnglish":"Pinse","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"87","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Jesus l\u00e6rte oss b\u00f8nnen V\u00e5r Far, tidligere kjent som Fader V\u00e5r, som viser menneskene hvordan vi kan be til Gud. Fyll ut ordet som mangler i dette utdraget fra b\u00f8nnen: V\u00e5r Far i \u2026\u2026\u2026! ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-06-13 15:16:38","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:43","no_of_options":1,"options":[{"id":"335","questionId":"87","answerEnglish":"HAVN ELEN JORD HIMM ENEN","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"HIMMELEN","tempDelete":"0"}]},{"id":"138","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Jesus l\u00e6rte oss b\u00f8nnen V\u00e5r Far, tidligere kjent som Fader V\u00e5r. Fyll ut ordet som mangler i dette utdraget fra b\u00f8nnen:
La \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 ditt komme.
","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:24:15","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:02","no_of_options":1,"options":[{"id":"465","questionId":"138","answerEnglish":"SEN KET RO RI PA LE","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"RIKET","tempDelete":"0"}]},{"id":"139","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Jesus l\u00e6rte oss b\u00f8nnen V\u00e5r Far, tidligere kjent som Fader V\u00e5r, som viser menneskene hvordan vi kan be til Gud. Fyll ut ordet som mangler i dette utdraget fra b\u00f8nnen:
La \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026. din skje p\u00e5 jorden slik som i himmelen.
","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:30:12","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:02","no_of_options":1,"options":[{"id":"461","questionId":"139","answerEnglish":"JEN SAN GEN VIL MAN","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"VILJEN","tempDelete":"0"}]},{"id":"140","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Jesus l\u00e6rte disiplene b\u00f8nnen V\u00e5r Far, tidligere kjent som Fader V\u00e5r. Fyll ut ordet som mangler i dette utdraget fra b\u00f8nnen:
Gi oss i dag v\u00e5rt daglige \u2026\u2026\u2026.,
","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:31:23","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:02","no_of_options":1,"options":[{"id":"462","questionId":"140","answerEnglish":"ET \u00d8D IN SA NG BR","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"BR\u00d8D","tempDelete":"0"}]},{"id":"141","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Jesus l\u00e6rte disiplene b\u00f8nnen V\u00e5r Far, tidligere kjent som Fader V\u00e5r. Fyll ut ordet som mangler i dette utdraget fra b\u00f8nnen:
Gi oss i dag v\u00e5rt daglige \u2026\u2026\u2026.,
","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:31:23","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:47:55","no_of_options":1,"options":[{"id":"463","questionId":"141","answerEnglish":"ET \u00d8D IN SA NG BR","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"BR\u00d8D","tempDelete":"0"}]},{"id":"142","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Jesus l\u00e6rte disiplene b\u00f8nnen V\u00e5r Far, tidligere kjent som Fader V\u00e5r. Fyll ut ordet som mangler i dette utdraget fra b\u00f8nnen :
og tilgi oss v\u00e5r skyld, slik ogs\u00e5 vi \u2026\u2026\u2026\u2026. v\u00e5re skyldnere.
","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:32:53","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:47:55","no_of_options":1,"options":[{"id":"464","questionId":"142","answerEnglish":"GIR GAN TIL BRA MEN","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"TILGIR","tempDelete":"0"}]},{"id":"143","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Jesus l\u00e6rte oss b\u00f8nnen V\u00e5r Far, tidligere kjent som Fader V\u00e5r. Fyll ut ordet som mangler i dette utdraget fra b\u00f8nnen:
Og la oss ikke komme i \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026,
","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:43:49","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:47:55","no_of_options":1,"options":[{"id":"466","questionId":"143","answerEnglish":"ELSE INGE LIGN FRIST FRAMR","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"FRISTELSE","tempDelete":"0"}]},{"id":"144","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Jesus l\u00e6rte oss b\u00f8nnen V\u00e5r Far, tidligere kjent som Fader V\u00e5r. Fyll ut ordet som mangler i dette utdraget fra b\u00f8nnen:
men \u2026\u2026\u2026. oss fra det onde.
","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:45:03","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:47:55","no_of_options":1,"options":[{"id":"467","questionId":"144","answerEnglish":"IT FR ELS ANK TET UNG","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"FRELS","tempDelete":"0"}]},{"id":"145","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Jesus l\u00e6rte oss b\u00f8nnen V\u00e5r Far, tidligere kjent som Fader V\u00e5r. Fyll ut ordet som mangler i dette utdraget fra b\u00f8nnen:
For riket er ditt og \u2026\u2026.. og \u00e6ren i evighet.
Amen.
","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:46:20","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:47:55","no_of_options":1,"options":[{"id":"468","questionId":"145","answerEnglish":"TEN LIT MAK MIN M\u00c5L","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"MAKTEN","tempDelete":"0"}]},{"id":"146","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Bibelen har mange fortellinger om mennesker som vil gj\u00f8re det gode, men likevel gj\u00f8r gale ting mot andre. Fordi vi ikke er perfekte, og fordi vi ikke klarer \u00e5 leve uten \u00e5 gj\u00f8re noe galt, mot oss selv og mot andre, har vi behov for tilgivelse. Et sted i Bibelen st\u00e5r det: \u201dDet gode som jeg vil, gj\u00f8r jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gj\u00f8r jeg.\u201d Hvem har skrevet dette?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:48:06","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:47:55","no_of_options":1,"options":[{"id":"469","questionId":"146","answerEnglish":"MOS US ES ABR PAUL AHAM","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"PAULUS","tempDelete":"0"}]},{"id":"147","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Hva sier det 7. bud at du ikke skal gj\u00f8re? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:49:19","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:47:55","no_of_options":1,"options":[{"id":"470","questionId":"147","answerEnglish":"LY DRE ELE PE STJ","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"STJELE","tempDelete":"0"}]},{"id":"148","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Det dobbelte kj\u00e6rlighetsbudet er sentralt i kristen tro: \u00abDu skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel og hele din forstand. Dette er det f\u00f8rste og det st\u00f8rste bud. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. P\u00e5 disse to budene hviler loven og profetene\u00bb. Hvem l\u00e6rte oss dette?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:50:49","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:47:55","no_of_options":1,"options":[{"id":"471","questionId":"148","answerEnglish":"MO SUS JE SES ABR HAM","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"JESUS","tempDelete":"0"}]},{"id":"149","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Helt til slutt i Matteus-evangeliet sier Jesus til disiplene: \u00abJeg har f\u00e5tt all makt i himmelen og p\u00e5 jorden. G\u00e5 derfor og gj\u00f8r alle folkeslag til disipler: D\u00f8p dem til Faderens og S\u00f8nnens og Den hellige \u00e5nds navn og l\u00e6r dem \u00e5 holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.\u00bb Hva kaller vi det n\u00e5r man sender ut mennesker til andre steder for \u00e5 fortelle om Jesus og det han l\u00e6rte \u2013 ofte i andre land? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:52:18","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:47:55","no_of_options":1,"options":[{"id":"526","questionId":"149","answerEnglish":"PRE SJON KEN MI MO","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"MISJON","tempDelete":"0"}]},{"id":"150","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Det 8. bud sier: Du skal ikke tale \u2026.. om din neste. Hvilket ord mangler?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:53:57","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:47:55","no_of_options":1,"options":[{"id":"473","questionId":"150","answerEnglish":"ANT UP US ENT RA","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"USANT","tempDelete":"0"}]},{"id":"151","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Det 6. bud sier: Du skal ikke \u2026.. ekteskapet. Hvilket ord mangler? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:59:08","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:47:48","no_of_options":1,"options":[{"id":"538","questionId":"151","answerEnglish":"LU TE TRE BRY GOR","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"BRYTE","tempDelete":"0"}]},{"id":"152","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Det 2. bud sier: Du skal ikke misbruke Guds \u2026.. Hvilket ord mangler? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 10:12:54","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:47:48","no_of_options":1,"options":[{"id":"537","questionId":"152","answerEnglish":"S\u00d8 VN NA NN B\u00d8","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"NAVN","tempDelete":"0"}]},{"id":"153","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Det 1. bud sier: Du skal ikke ha andre \u2026.. enn meg. Hvilket ord mangler?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 10:14:03","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:47:48","no_of_options":1,"options":[{"id":"768","questionId":"153","answerEnglish":"PLA GAV ER NER GUD","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"GUDNER","tempDelete":"0"}]},{"id":"154","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Det 3. bud sier: Du skal holde hviledagen \u2026\u2026. Hvilket ord mangler? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 10:15:08","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:47:48","no_of_options":1,"options":[{"id":"662","questionId":"154","answerEnglish":"DEI HEL LIG HYG TRO","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"HELLIG","tempDelete":"0"}]},{"id":"156","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Hva heter den mest kjente b\u00f8nnen Jesus l\u00e6rte disiplene? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-03-08 11:14:39","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:47:48","no_of_options":3,"options":[{"id":"539","questionId":"156","answerEnglish":"Kirkeb\u00f8nnen","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"540","questionId":"156","answerEnglish":"V\u00e5r Far","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"541","questionId":"156","answerEnglish":"Den gyldne regel","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"157","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Hvilken organisasjon samler konfirmantene hvert \u00e5r inn penger til?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-03-08 11:16:12","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:47:48","no_of_options":3,"options":[{"id":"542","questionId":"157","answerEnglish":"Misjonsforsamlingen","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"543","questionId":"157","answerEnglish":"Kirkens Nerdhjelp","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"544","questionId":"157","answerEnglish":"Kirkens N\u00f8dhjelp","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"158","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Hva er det 7. bud? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-03-08 11:17:16","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:47:48","no_of_options":3,"options":[{"id":"545","questionId":"158","answerEnglish":"Du skal ikke sl\u00e5 i hjel","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"546","questionId":"158","answerEnglish":"Du skal ikke stjele","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"547","questionId":"158","answerEnglish":"Du skal ikke lyve","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"159","religionId":"1","subReligionId":"3","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Hva er det 1. bud?

Hva \u00f8nsker Paulus \u00e5 si oss med denne sammenlikningen?

75
{"Question":[{"id":"6","religionId":"1","subReligionId":"4","questiontypeId":"3","questionEnglish":"Hva er dette motivet et symbol p\u00e5 \u2013 b\u00e5de
blant de f\u00f8rste kristne og i kirker i dag?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":"6.jpg","videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2013-10-29 13:02:25","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:49:24","no_of_options":3,"options":[{"id":"527","questionId":"6","answerEnglish":"Apostelen Peter","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"528","questionId":"6","answerEnglish":"Evig liv","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"529","questionId":"6","answerEnglish":"Den hellige \u00e5nd","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"12","religionId":"1","subReligionId":"4","questiontypeId":"3","questionEnglish":"Hvor er dette?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":"12.jpg","videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2013-10-29 13:13:53","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:49:16","no_of_options":3,"options":[{"id":"288","questionId":"12","answerEnglish":"R\u00f8dehavet","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"289","questionId":"12","answerEnglish":"D\u00f8dehavet","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"290","questionId":"12","answerEnglish":"Genesaretsj\u00f8en","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"13","religionId":"1","subReligionId":"4","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Hva heter konfirmantenes \u00e5rlige innsamlingsaksjon?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2013-10-29 13:15:10","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:49:16","no_of_options":3,"options":[{"id":"37","questionId":"13","answerEnglish":"Action Aid","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"38","questionId":"13","answerEnglish":"Fast Action","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"39","questionId":"13","answerEnglish":"Fasteaksjonen","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"21","religionId":"1","subReligionId":"4","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Hva skjedde i \u00e5r 0 etter kristen tidsregning, som brukes i Norge?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2013-10-29 23:16:31","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:49:16","no_of_options":3,"options":[{"id":"77","questionId":"21","answerEnglish":"Jesus ble f\u00f8dt","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"78","questionId":"21","answerEnglish":"Jesus d\u00f8de","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"79","questionId":"21","answerEnglish":"Jesus sto opp fra de d\u00f8de","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"22","religionId":"1","subReligionId":"4","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Hvilken h\u00f8ytid markerer at den f\u00f8rste kristne menighet ble dannet, og regnes som kirkens f\u00f8dselsdag?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2013-10-29 23:19:44","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:49:16","no_of_options":3,"options":[{"id":"80","questionId":"22","answerEnglish":"Jul","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"81","questionId":"22","answerEnglish":"P\u00e5ske","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"82","questionId":"22","answerEnglish":"Pinse","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"23","religionId":"1","subReligionId":"4","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Hvilken kristen h\u00f8ytid regnes for \u00e5 v\u00e6re den viktigste? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2013-10-29 23:21:21","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:49:16","no_of_options":1,"options":[{"id":"143","questionId":"23","answerEnglish":"PI SKE NSE P\u00c5 JUL","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"P\u00c5SKE","tempDelete":"0"}]},{"id":"24","religionId":"1","subReligionId":"4","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Hva kaller vi tiden som markerer forberedelsen til jul og i tillegg er starten p\u00e5 kirke\u00e5ret? Navnet p\u00e5 denne tiden kommer for \u00f8vrig fra latin og kan oversettes med \"ankomst\"? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2013-10-29 23:24:44","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:49:16","no_of_options":1,"options":[{"id":"478","questionId":"24","answerEnglish":"P\u00c5S ENT NSE ADV SKE","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"ADVENT","tempDelete":"0"}]},{"id":"25","religionId":"1","subReligionId":"4","questiontypeId":"3","questionEnglish":"Hva er dette?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":"25.jpg","videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2013-10-29 23:28:45","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:49:16","no_of_options":3,"options":[{"id":"707","questionId":"25","answerEnglish":"D\u00e5p","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"708","questionId":"25","answerEnglish":"Nattverd","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"709","questionId":"25","answerEnglish":"Konfirmasjon","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"64","religionId":"1","subReligionId":"4","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Hvilken bok er mest utbredt i verden?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-05-26 11:57:59","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:56","no_of_options":1,"options":[{"id":"270","questionId":"64","answerEnglish":"ELEN ANEN BIB KOR ORD BOK","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"BIBELEN","tempDelete":"0"}]},{"id":"137","religionId":"1","subReligionId":"4","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Jesus l\u00e6rte oss b\u00f8nnen V\u00e5r Far, tidligere kjent som Fader V\u00e5r, som viser menneskene hvordan vi kan be til Gud. Fyll ut ordet som mangler i dette utdraget fra b\u00f8nnen:
La \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 ditt komme.

\u00abLa meg bringe \u2026 der hatet r\u00e5der.\u00bb
Hvilket ord mangler?
","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-24 17:31:46","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-24 17:31:46","no_of_options":1,"options":[{"id":"983","questionId":"290","answerEnglish":"SUTRA IGHET KJ\u00c6RL KAMA ","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"KJ\u00c6RLIGHET","tempDelete":"0"}]},{"id":"291","religionId":"1","subReligionId":"4","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Frans av Assisis b\u00f8nn er den kanskje mest kjente kristne b\u00f8nn, som ikke st\u00e5r i Bibelen. Her er et lite utdrag.
La meg bringe forlatelse der .... er beg\u00e5tt.
Hvilket ord mangler?
","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-24 17:33:48","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-24 17:33:48","no_of_options":1,"options":[{"id":"984","questionId":"291","answerEnglish":"T\u00d8Y UR SE ETT OLI ","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"URETT","tempDelete":"0"}]},{"id":"292","religionId":"1","subReligionId":"4","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Frans av Assisis b\u00f8nn er den kanskje mest kjente kristne b\u00f8nn, som ikke st\u00e5r i Bibelen. Her er et lite utdrag. La meg skape \u2026 der uenighet r\u00e5der.
Hvilket ord mangler?
","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-24 17:36:07","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-24 17:36:07","no_of_options":1,"options":[{"id":"985","questionId":"292","answerEnglish":"GHET YTRE G\u00c5T ENI EFU","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"ENIGHET","tempDelete":"0"}]},{"id":"293","religionId":"1","subReligionId":"4","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Frans av Assisis b\u00f8nn er den kanskje mest kjente kristne b\u00f8nn, som ikke st\u00e5r i Bibelen. Her er et lite utdrag. La meg bringe tro der \u2026. r\u00e5der
Hvilket ord mangler?
","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-24 17:37:39","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-24 17:37:39","no_of_options":1,"options":[{"id":"986","questionId":"293","answerEnglish":"TOR TRE LEN TVI GRO","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"TVILEN","tempDelete":"0"}]},{"id":"294","religionId":"1","subReligionId":"4","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Frans av Assisis b\u00f8nn er den kanskje mest kjente kristne b\u00f8nn, som ikke st\u00e5r i Bibelen. Her er et lite utdrag. La meg bringe \u2026 der villfarelse r\u00e5der.
Hvilket ord mangler?
","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-24 17:39:04","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-24 17:39:04","no_of_options":1,"options":[{"id":"987","questionId":"294","answerEnglish":"TROF HET ASTE SANN T\u00d8Y SER","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"SANNHET","tempDelete":"0"}]},{"id":"295","religionId":"1","subReligionId":"4","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Frans av Assisis b\u00f8nn er den kanskje mest kjente kristne b\u00f8nn, som ikke st\u00e5r i Bibelen. Her er et lite utdrag: La meg bringe lys der \u2026. ruger.
Hvilket ord mangler?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-24 17:40:36","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-24 17:40:36","no_of_options":1,"options":[{"id":"988","questionId":"295","answerEnglish":"FAR KET ORD M\u00d8R GUL","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"M\u00d8RKET","tempDelete":"0"}]},{"id":"296","religionId":"1","subReligionId":"4","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Frans av Assisis b\u00f8nn er den kanskje mest kjente kristne b\u00f8nn, som ikke st\u00e5r i Bibelen. Her er et lite utdrag. La meg bringe \u2026 der sorg og tyngsel r\u00e5der
Hvilket ord mangler?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-24 17:42:46","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-24 17:42:46","no_of_options":1,"options":[{"id":"989","questionId":"296","answerEnglish":"SYB DE GLE PI","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"GLEDE","tempDelete":"0"}]},{"id":"297","religionId":"1","subReligionId":"4","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Frans av Assisis b\u00f8nn er den kanskje mest kjente kristne b\u00f8nn, som ikke st\u00e5r i Bibelen. Her er et lite utdrag: \u2026det er gjennom \u00e5 gi at man \u2026
Hvilket ord mangler?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-24 17:46:52","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-24 17:46:52","no_of_options":1,"options":[{"id":"990","questionId":"297","answerEnglish":"TA R F\u00c5 SE PI","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"F\u00c5R","tempDelete":"0"}]},{"id":"298","religionId":"1","subReligionId":"4","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Frans av Assisis b\u00f8nn er den kanskje mest kjente kristne b\u00f8nn, som ikke st\u00e5r i Bibelen. Her er et lite utdrag: Det er ved \u00e5 d\u00f8 at man oppst\u00e5r til \u2026 liv
Hvilket ord mangler?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-24 17:49:32","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-24 17:49:32","no_of_options":1,"options":[{"id":"991","questionId":"298","answerEnglish":"STE PU IG MID ERT EV","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"EVIG","tempDelete":"0"}]},{"id":"299","religionId":"1","subReligionId":"4","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Hva kaller vi det n\u00e5r vi snakker med Gud? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-24 17:53:11","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-24 17:53:11","no_of_options":1,"options":[{"id":"992","questionId":"299","answerEnglish":"TU NN LA B\u00d8 TT","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"B\u00d8NN","tempDelete":"0"}]},{"id":"300","religionId":"1","subReligionId":"4","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Hvilken farge blir brukt i kirken utenom h\u00f8ytidene gjennom det alminnelige kirke\u00e5ret? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-26 21:36:44","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-26 21:36:44","no_of_options":1,"options":[{"id":"993","questionId":"300","answerEnglish":"FIO NN ORA NSJ GR\u00d8","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"GR\u00d8NN","tempDelete":"0"}]},{"id":"301","religionId":"1","subReligionId":"4","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Hvilken farge blir brukt i kirken i pinsen?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-26 21:43:39","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-26 21:43:39","no_of_options":1,"options":[{"id":"994","questionId":"301","answerEnglish":"BL \u00d8D R \u00c5 GR","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"R\u00d8D","tempDelete":"0"}]},{"id":"302","religionId":"1","subReligionId":"4","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Hvem er viktigst for det kristne fellesskapet?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-26 21:45:11","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-26 21:45:11","no_of_options":1,"options":[{"id":"995","questionId":"302","answerEnglish":"JES B\u00d8N NEN US KIR KE","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"JESUS","tempDelete":"0"}]},{"id":"303","religionId":"1","subReligionId":"4","questiontypeId":"2","questionEnglish":"En martyr er en som blir drept for sin religi\u00f8se tro. Hvem var den f\u00f8rste kristne martyr? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-26 21:47:11","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-26 21:47:11","no_of_options":1,"options":[{"id":"996","questionId":"303","answerEnglish":"PAU ANUS LUS STEF BOIT","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"STEFANUS","tempDelete":"0"}]}]}
91

\u00aben Judas i blant oss\u00bb. Hva betyr det?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-06-13 15:05:14","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:43","no_of_options":3,"options":[{"id":"337","questionId":"84","answerEnglish":"En forr\u00e6der iblant oss","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"338","questionId":"84","answerEnglish":"En som tror p\u00e5 Jesus i forsamlingen","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"339","questionId":"84","answerEnglish":"En pengegrisk person er tilstede","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"85","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Hvorfor er Bibelen blitt et slags skattkammer som mange eier i fellesskap, enten man tror p\u00e5 Jesus eller ikke?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-06-13 15:08:08","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:43","no_of_options":3,"options":[{"id":"331","questionId":"85","answerEnglish":"Fordi Bibelen har inspirert og satt preg p\u00e5 mange mennesker ","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"332","questionId":"85","answerEnglish":"Fordi det st\u00e5r en skjult kode om et skattekart der","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"333","questionId":"85","answerEnglish":"Fordi det st\u00e5r mange gode tips om hvordan man skal bli rik","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"86","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"En konge har samlet og skrevet en bok med ordspr\u00e5k, visdomsord, som st\u00e5r i Det Gamle Testamente. Hvem?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-06-13 15:14:19","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:43","no_of_options":1,"options":[{"id":"334","questionId":"86","answerEnglish":"HIS OMO KAS KIA SAL JOA","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"SALOMO","tempDelete":"0"}]},{"id":"116","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"I Det Gamle Testamente m\u00f8ter vi noen spesielle mennesker som st\u00e5r fram og b\u00e5de advarer og tr\u00f8ster folket. De refser urettferdighet og frafall, og de forkynner redning og h\u00e5p for framtida. Hva kaller vi disse menneskene?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 07:38:46","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:18","no_of_options":1,"options":[{"id":"416","questionId":"116","answerEnglish":"PRE ETER STER DOMM PROF","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"PROFETER","tempDelete":"0"}]},{"id":"117","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Det finnes ingen seri\u00f8s historiker i dag som nekter for at Jesus har levd. Det Nye Testamentet st\u00e5r i en absolutt s\u00e6rstilling blant antikkens tekster, fordi det har s\u00e5 overveldende stort bevismateriale sammenlignet med de andre. Det fins hele 5000 manuskripter, hvor tidsspranget mellom n\u00e5r de ble nedskrevet og den eldste kopi av hele manus kun er p\u00e5 300 \u00e5r. Det f\u00f8rste evangeliet ble skrevet ned i ca \u00e5r 70, alts\u00e5 40 \u00e5r etter at Jesus d\u00f8de og stod opp igjen. Hvem skrev dette evangeliet?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 07:41:50","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:18","no_of_options":1,"options":[{"id":"417","questionId":"117","answerEnglish":"LUK KUS MAT MAR NES","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"MARKUS","tempDelete":"0"}]},{"id":"118","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Hvem har skrevet de fleste av brevene vi finner i Det Nye Testamente?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 07:47:26","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:18","no_of_options":1,"options":[{"id":"418","questionId":"118","answerEnglish":"JOS MAT LUS EUS PAU","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"PAULUS","tempDelete":"0"}]},{"id":"119","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Hvem ledet Israelsfolket ut fra Egypt?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 07:50:50","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:18","no_of_options":1,"options":[{"id":"419","questionId":"119","answerEnglish":"JOS ES JAK MOS EF","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"MOSES","tempDelete":"0"}]},{"id":"120","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"En av forfatterne av evangeliene har ogs\u00e5 skrevet Apostlenes Gjerninger. Hvem? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 07:51:55","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:18","no_of_options":1,"options":[{"id":"420","questionId":"120","answerEnglish":"MAR AS US LUK MAT","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"LUKAS","tempDelete":"0"}]},{"id":"121","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Hva het disippelen som fornektet Jesus tre ganger f\u00f8r han ble korsfestet?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 07:53:06","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:11","no_of_options":1,"options":[{"id":"421","questionId":"121","answerEnglish":"JO TER LUK PE AS","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"PETER","tempDelete":"0"}]},{"id":"122","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Hva het Kongen av Israel som bygget det f\u00f8rste tempelet? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 07:54:09","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:11","no_of_options":1,"options":[{"id":"422","questionId":"122","answerEnglish":"DA OMO VID SAL JON","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"SALOMO","tempDelete":"0"}]},{"id":"123","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Hvem fikk de ti bud av Gud p\u00e5 Sinaifjellet?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 07:55:37","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:11","no_of_options":1,"options":[{"id":"423","questionId":"123","answerEnglish":"MO KOP JA MO JO SES","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"MOSES","tempDelete":"0"}]},{"id":"124","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Hva var Israelsfolket i Egypt da Moses begynte \u00e5 tale deres sak?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 07:56:48","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:11","no_of_options":1,"options":[{"id":"424","questionId":"124","answerEnglish":"GIR GUS SLA STA MAN VER","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"SLAVER","tempDelete":"0"}]},{"id":"125","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Hvem bestemte i omr\u00e5det der Jesus bodde?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 07:57:47","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:11","no_of_options":1,"options":[{"id":"769","questionId":"125","answerEnglish":"SYRE RNE PERS ROME ENE NEA","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"ROMERNE","tempDelete":"0"}]},{"id":"126","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Hva kalles skriftene i Det Nye Testamente som forteller om livet til Jesus?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 07:59:17","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:11","no_of_options":3,"options":[{"id":"426","questionId":"126","answerEnglish":"Kongeb\u00f8kene","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"427","questionId":"126","answerEnglish":"Profetene","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"428","questionId":"126","answerEnglish":"Evangeliene","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"127","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"I hvilket evangelium finner vi det vi kjenner som juleevangeliet?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:01:19","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:11","no_of_options":3,"options":[{"id":"429","questionId":"127","answerEnglish":"Lukasevangeliet","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"430","questionId":"127","answerEnglish":"Johannesevangeliet","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"431","questionId":"127","answerEnglish":"Markusevangeliet","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"128","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Apostel er et gresk ord. Hva betyr det?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:02:40","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:11","no_of_options":3,"options":[{"id":"432","questionId":"128","answerEnglish":"Etterf\u00f8lger","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"433","questionId":"128","answerEnglish":"Sendebud","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"434","questionId":"128","answerEnglish":"L\u00e6rling","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"129","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Bibelens fortellinger og dikt har inspirert utallige bildekunstnere, diktere, filosofer og filmskapere gjennom tidene og gj\u00f8r det fremdeles. Alle de europeiske spr\u00e5kene er fulle av bibelske ord og uttrykksm\u00e5ter. Ett eksempel er uttrykket \u00abperler for svin\u00bb. Hva betyr det?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:03:56","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:11","no_of_options":3,"options":[{"id":"755","questionId":"129","answerEnglish":"\u00c5 v\u00e6re glad i dyr","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"756","questionId":"129","answerEnglish":"\u00c5 v\u00e6re kl\u00f8nete","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"757","questionId":"129","answerEnglish":"\u00c5 gi gode ting til noen som ikke kan sette pris p\u00e5 det","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"130","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Bibelens fortellinger og dikt har inspirert utallige bildekunstnere, diktere, filosofer og filmskapere gjennom tidene og gj\u00f8r det fremdeles. Alle de europeiske spr\u00e5kene er fulle av bibelske ord og uttrykksm\u00e5ter. Ett eksempel er uttrykket \u00aben Judas i blant oss\u00bb. Hva betyr det?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:06:31","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:11","no_of_options":3,"options":[{"id":"438","questionId":"130","answerEnglish":"En pengegrisk person i forsamlingen","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"439","questionId":"130","answerEnglish":"En forr\u00e6der i blant oss","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"440","questionId":"130","answerEnglish":"En som tror p\u00e5 Jesus tilstede","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"131","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Bibelens fortellinger og dikt har inspirert utallige bildekunstnere, diktere, filosofer og filmskapere gjennom tidene og gj\u00f8r det fremdeles. Alle de europeiske spr\u00e5kene er fulle av bibelske ord og uttrykksm\u00e5ter. Ett eksempel er uttrykket \u00aben babelsk forvirring\u00bb. Hva betyr det?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:08:03","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:02","no_of_options":3,"options":[{"id":"752","questionId":"131","answerEnglish":"Det ser ut som kaos, men er egentlig under kontroll","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"753","questionId":"131","answerEnglish":"Forvirring utenfor der en selv oppholder seg","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"754","questionId":"131","answerEnglish":"Kaos og forvirring, der ingen forst\u00e5r hverandre","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"132","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Bibelens fortellinger og dikt har inspirert utallige bildekunstnere, diktere, filosofer og filmskapere gjennom tidene og gj\u00f8r det fremdeles. Alle de europeiske spr\u00e5kene er fulle av bibelske ord og uttrykksm\u00e5ter. Ett eksempel er uttrykket \u00aben slange i paradiset\u00bb. Hva betyr dette?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:10:00","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:02","no_of_options":3,"options":[{"id":"749","questionId":"132","answerEnglish":"En som har kommet et finere sted enn han trodde han kunne","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"750","questionId":"132","answerEnglish":"En som er et fint sted, men ikke f\u00e5r v\u00e6re med","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"751","questionId":"132","answerEnglish":"En som i skjul \u00f8delegger for andre","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"133","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Bibelens fortellinger og dikt har inspirert utallige bildekunstnere, diktere, filosofer og filmskapere gjennom tidene og gj\u00f8r det fremdeles. Alle de europeiske spr\u00e5kene er fulle av bibelske ord og uttrykksm\u00e5ter. Ett eksempel er uttrykket \u00abEn mann i Adams drakt\u00bb. Hva betyr dette?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:12:02","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:02","no_of_options":3,"options":[{"id":"447","questionId":"133","answerEnglish":"En som er gammeldags kledd","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"448","questionId":"133","answerEnglish":"En naken mann","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"449","questionId":"133","answerEnglish":"En mann i stj\u00e5lne kl\u00e6r","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"134","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Bibelens fortellinger og dikt har inspirert utallige bildekunstnere, diktere, filosofer og filmskapere gjennom tidene og gj\u00f8r det fremdeles. Alle de europeiske spr\u00e5kene er fulle av bibelske ord og uttrykksm\u00e5ter. Ett eksempel er uttrykket \u00aben barmhjertig samaritan\u00bb. Hva menes med dette?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:13:18","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:02","no_of_options":3,"options":[{"id":"746","questionId":"134","answerEnglish":"Et medmenneske som elsker sin neste som seg selv i praksis","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"747","questionId":"134","answerEnglish":"En som later som han er snill","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"748","questionId":"134","answerEnglish":"En som er snill, men som egentlig har skjulte motiver","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"135","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Hvor mange b\u00f8ker er det i Det Nye Testamente? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:14:57","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:02","no_of_options":3,"options":[{"id":"530","questionId":"135","answerEnglish":"24","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"531","questionId":"135","answerEnglish":"27","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"532","questionId":"135","answerEnglish":"30","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"136","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"I hvilket omr\u00e5de ble Bibelen skrevet ned?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2014-11-16 08:18:27","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:48:02","no_of_options":3,"options":[{"id":"456","questionId":"136","answerEnglish":"Midt\u00f8sten","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"457","questionId":"136","answerEnglish":"S\u00f8r-Asia","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"458","questionId":"136","answerEnglish":"Italia og Frankrike","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"190","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Hva heter den f\u00f8rste boken i Bibelen?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-03-16 13:28:08","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:47:26","no_of_options":3,"options":[{"id":"641","questionId":"190","answerEnglish":"Adams og Evas bok","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"642","questionId":"190","answerEnglish":"Skapelsesberetningen","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"643","questionId":"190","answerEnglish":"1. Mosebok","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"191","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Hvor mange spr\u00e5k er deler av Bibelen oversatt til?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-03-16 13:30:05","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:47:19","no_of_options":3,"options":[{"id":"644","questionId":"191","answerEnglish":"1600","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"645","questionId":"191","answerEnglish":"2300","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"646","questionId":"191","answerEnglish":"2500","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"192","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Hvilket spr\u00e5k er det gamle testamente opprinnelig skrevet ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-03-16 13:30:54","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-03-19 11:47:19","no_of_options":3,"options":[{"id":"667","questionId":"192","answerEnglish":"Gresk","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"668","questionId":"192","answerEnglish":"Latin","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"669","questionId":"192","answerEnglish":"Hebraisk","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"228","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Det nye testamente har fire evangelier, som alle p\u00e5 noe forskjellig vis forteller historier knyttet til Jesus. Tre av dem er evangeliene etter Matteus, Markus og Lukas. Hva er det fjerde? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-03 21:20:36","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 19:58:08","no_of_options":1,"options":[{"id":"836","questionId":"228","answerEnglish":"PAU NNES LUS JOHA MOSE BOKE","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"JOHANNES","tempDelete":"0"}]},{"id":"229","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Det nye testamente har fire evangelier, som alle p\u00e5 noe forskjellig vis forteller historiene knyttet til Jesus. Tre av dem er evangeliene etter Matteus, Markus og Johannes. Hva er det fjerde?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-03 21:27:08","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-03 21:27:08","no_of_options":1,"options":[{"id":"835","questionId":"229","answerEnglish":"MAR KAS US LU ET PAU","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"LUKAS","tempDelete":"0"}]},{"id":"230","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Det nye testamente har fire evangelier, som alle p\u00e5 noe forskjellig vis forteller historiene knyttet til Jesus. Tre av dem er evangeliene etter Matteus, Lukas og Johannes. Hva er det fjerde? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 19:58:30","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 19:58:30","no_of_options":1,"options":[{"id":"837","questionId":"230","answerEnglish":"KUS JOH SUT MAR KIR ERT","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"MARKUS","tempDelete":"0"}]},{"id":"231","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Det nye testamente har fire evangelier, som alle p\u00e5 noe forskjellig vis forteller historiene knyttet til Jesus. Tre av dem er evangeliene etter Markus, Lukas og Johannes. Hva er det fjerde? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 20:07:56","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 20:07:56","no_of_options":1,"options":[{"id":"838","questionId":"231","answerEnglish":"MATT JOHA ULUS EUS NES MOS","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"MATTEUS","tempDelete":"0"}]},{"id":"232","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"P\u00e5 Jesu tid ventet J\u00f8defolket p\u00e5 en frelserkonge, som omtales flere steder i det gamle testamente og folk forventet skulle knuse fienden og skape en ny storhetstid for Israel. Som kristne mener vi Jesus oppfylte denne profetien, men ikke slik folket forventet. Jesus var en konge som skulle skape fred mellom Gud og mennesker. Hva blir frelserkongen kalt i det gamle testamente?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 20:10:22","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 20:10:22","no_of_options":1,"options":[{"id":"839","questionId":"232","answerEnglish":"SIAS DISI MES KONG PPEL","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"MESSIAS","tempDelete":"0"}]},{"id":"233","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"P\u00e5 Jesu tid ventet J\u00f8defolket p\u00e5 en frelserkonge, som omtales flere steder i det gamle testamente og folk forventet skulle knuse fienden og skape en ny storhetstid for Israel. Som kristne mener vi Jesus oppfylte denne profetien, men ikke slik folket forventet. Jesus var en konge som skulle skape fred mellom Gud og mennesker. Hva blir frelserkongen kalt i det gamle testamente? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 20:12:07","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 20:12:07","no_of_options":1,"options":[{"id":"840","questionId":"233","answerEnglish":"SIAS DISI MES KONG PPEL","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"MESSIAS","tempDelete":"0"}]},{"id":"234","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"En av Jesu 12 disipler het Simon, men Jesus gav han et nytt navn, som betyr klippe, og sa at han ville bygge sin kirke p\u00e5 ham. Hva var navnet Jesus gav disippelen? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 20:13:49","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 20:13:49","no_of_options":1,"options":[{"id":"841","questionId":"234","answerEnglish":"MARK ER JON PET AS US","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"PETER","tempDelete":"0"}]},{"id":"235","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Jesus d\u00f8de for v\u00e5re synder og blir i Bibelen ofte sammenlignet med et dyr som ofres. Hvilket dyr? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 20:19:58","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 20:19:58","no_of_options":1,"options":[{"id":"842","questionId":"235","answerEnglish":"LA M US LA T S FI","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"LAM","tempDelete":"0"}]},{"id":"236","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Mange mennesker fulgte Jesus og begynte \u00e5 tro p\u00e5 ham og han valgte ut 12 stykker som sine n\u00e6rmeste medarbeidere. Vi bruker et ord om dem som betyr tilhenger (av en \u00e5ndelig l\u00e6rer). Hva er dette ordet?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 20:30:34","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 20:30:34","no_of_options":1,"options":[{"id":"843","questionId":"236","answerEnglish":"L\u00c6RL PPEL ING STUD DISI ENT","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"DISIPPEL","tempDelete":"0"}]},{"id":"237","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Jesus ble tatt imot som en konge av folket da han red inn til Jerusalem, der han f\u00e5 dager senere skulle bli korsfestet. Hva slags dyr red Jesus inn p\u00e5? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 20:32:10","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 20:32:10","no_of_options":1,"options":[{"id":"844","questionId":"237","answerEnglish":"HE EL ST KA ES MEL","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"ESEL","tempDelete":"0"}]},{"id":"238","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"P\u00e5 den dagen vi markerer som skj\u00e6rtorsdag, dagen f\u00f8r Jesus ble korsfestet, spiste Jesus et m\u00e5ltid sammen med disiplene. Her gav han disiplene br\u00f8d og vin, og sa at dette var hans kropp og blod, som ut\u00f8ses for mange til syndenes forlatelse. I kirken markerer vi fortsatt dette. Hva kaller vi det? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 20:34:02","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 20:34:02","no_of_options":1,"options":[{"id":"845","questionId":"238","answerEnglish":"MID VERD SMAT NATT DAG KVELD","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"NATTVERD","tempDelete":"0"}]},{"id":"239","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"P\u00e5 den dagen vi markerer som skj\u00e6rtorsdag, dagen f\u00f8r Jesus ble korsfestet, spiste Jesus et m\u00e5ltid sammen med disiplene. Her gav han disiplene br\u00f8d og vin og gav det en symbolsk betydning for hvordan vi f\u00e5r tilgivelse for syndene gjennom at Jesu d\u00f8d og oppstandelse. I kirken markerer vi fortsatt dette gjennom nattverden. Br\u00f8det symboliserer Jesu kropp, vinen noe annet fra Jesus. Hva? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 20:35:40","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 20:35:40","no_of_options":1,"options":[{"id":"846","questionId":"239","answerEnglish":"OD \u00c6R KL BL HJ EM ","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"BLOD","tempDelete":"0"}]},{"id":"240","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"P\u00e5 den dagen vi markerer som skj\u00e6rtorsdag, dagen f\u00f8r Jesus ble korsfestet, spiste Jesus et m\u00e5ltid sammen med disiplene. Her gav han disiplene br\u00f8d og vin og gav det en symbolsk betydning for hvordan vi f\u00e5r tilgivelse for syndene gjennom at Jesu d\u00f8d og oppstandelse. I kirken markerer vi fortsatt dette gjennom nattverden. Vinen symboliserer Jesu blod, br\u00f8det noe annet fra Jesus. Hva?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 20:37:24","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 20:37:24","no_of_options":1,"options":[{"id":"847","questionId":"240","answerEnglish":"TAN OPP KE KR HOD","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"KROPP","tempDelete":"0"}]},{"id":"241","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"P\u00e5 Jesu tid var fariseerne, de religi\u00f8se lederne sv\u00e6rt opptatt av \u00e5 holde de omfattende reglene for hva man ikke skulle gj\u00f8re p\u00e5 hviledagen. De kritiserte Jesu disipler for \u00e5 plukke kornaks p\u00e5 hviledagen og til og med Jesus for \u00e5 helbrede p\u00e5 denne dagen. Jesus ville vise hva som var viktig med hviledagen og fortalte dem at hviledagen er til for menneskets skyld, ikke mennesket for hviledagens. Hva kaller vi hviledagen i j\u00f8disk tradisjon? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 20:38:54","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 20:38:54","no_of_options":1,"options":[{"id":"848","questionId":"241","answerEnglish":"S\u00d8N ACH L\u00d8R SAB DAG BAT PES","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"SABBAT","tempDelete":"0"}]},{"id":"242","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Jesus helbredet mange syke. En gang Jesus var i Jeriko satt en blind mann langs veien og begynte \u00e5 rope p\u00e5 Jesus da han h\u00f8rte han var der. Jesus gav ham synet tilbake. Hva het denne mannen? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 20:40:52","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 20:40:52","no_of_options":1,"options":[{"id":"849","questionId":"242","answerEnglish":"SAKK MEUS TIMO TEOS BARTI","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"BARTIMEUS","tempDelete":"0"}]},{"id":"243","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Bibelen forteller om to ganger Jesus vekket opp mennesker fra d\u00f8den. Den f\u00f8rste hendelsen var da en synagogeforstander kom til Jesus, og fortalte at datteren nettopp var d\u00f8d. Jesus ble med ham hjem, tok piken i h\u00e5nden, og hun reiste seg opp og levde. Hva het synagogeforstanderen?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 20:42:25","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 20:42:25","no_of_options":1,"options":[{"id":"850","questionId":"243","answerEnglish":"JAI PAU MAR KUS RUS LUS","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"JAIRUS","tempDelete":"0"}]},{"id":"244","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Hva kaller vi b\u00e5ten Noa bygget? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 20:45:13","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 20:45:13","no_of_options":1,"options":[{"id":"851","questionId":"244","answerEnglish":"SK AR I K E PR","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"ARK","tempDelete":"0"}]},{"id":"245","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Jesus var stadig i diskusjoner med de religi\u00f8se lederne i Israel og blant temaene de ville diskutere var forskriftene for hvordan man skulle spise. Jesus ville ha fokus over p\u00e5 det menneskene gj\u00f8r og sier. Han sa da til dem at \u00abdet som kommer inn i munnen ikke gj\u00f8r et menneske urent, men det som kommer ut av munnen\u00bb. Hva ble de religi\u00f8se lederne kalt?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 20:46:58","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 20:46:58","no_of_options":1,"options":[{"id":"852","questionId":"245","answerEnglish":"DISIP FARIS LENE EERE","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"FARISEERE","tempDelete":"0"}]},{"id":"246","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"P\u00e5 Jesu tid l\u00e5 j\u00f8denes religi\u00f8se senter i Jerusalem. Dette ble f\u00f8rst bygget av kong Salomo, siden revet ned og bygget opp igjen. Her diskuterte Jesus ofte religi\u00f8se og moralske sp\u00f8rsm\u00e5l. En gang ble han sint og rev ned salgsboder fordi han mente dette stedet som skulle brukes til b\u00f8nn hadde blitt gjort om til en \u00abr\u00f8verhule\u00bb for kj\u00f8p og salg. Hva kalles dette bygget?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 20:48:14","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 20:48:14","no_of_options":1,"options":[{"id":"853","questionId":"246","answerEnglish":"SYNA TEMP GOGEN ELET DOMK","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"TEMPELET","tempDelete":"0"}]},{"id":"247","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Bibelens fortellinger og dikt har inspirert utallige bildekunstnere, diktere, filosofer og filmskapere gjennom tidene og gj\u00f8r det fremdeles. Alle de europeiske spr\u00e5kene er fulle av bibelske ord og uttrykksm\u00e5ter. Ett eksempel er uttrykket \u00abDen som graver en grav for andre, kan selv falle i den\u00bb. Hva menes med dette?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 21:07:45","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 21:07:45","no_of_options":3,"options":[{"id":"854","questionId":"247","answerEnglish":"Man ikke b\u00f8r grave for dype hull i bakken","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"855","questionId":"247","answerEnglish":"Den som \u00f8delegger for andre, kan \u00f8delegge for seg seg selv","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"856","questionId":"247","answerEnglish":"At man b\u00f8r overlate graving av graver til begravelsesbyr\u00e5","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"248","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Bibelens fortellinger og dikt har inspirert utallige bildekunstnere, diktere, filosofer og filmskapere gjennom tidene og gj\u00f8r det fremdeles. Alle de europeiske spr\u00e5kene er fulle av bibelske ord og uttrykksm\u00e5ter. Ett eksempel er uttrykket \u00abUlv i f\u00e5rekl\u00e6r\u00bb. Hva menes med dette?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 21:12:30","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 21:14:49","no_of_options":3,"options":[{"id":"860","questionId":"248","answerEnglish":"Et dyr som har kledd seg ut","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"861","questionId":"248","answerEnglish":"At ulven har spist mange sauer","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"862","questionId":"248","answerEnglish":"En som ser uskyldig ut, men kan v\u00e6re farlig","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"250","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Bibelens fortellinger og dikt har inspirert utallige bildekunstnere, diktere, filosofer og filmskapere gjennom tidene og gj\u00f8r det fremdeles. Alle de europeiske spr\u00e5kene er fulle av bibelske ord og uttrykksm\u00e5ter. Ett eksempel er uttrykket \u00abDet som hjertet er fullt av l\u00f8per munnen over med.\u00bb Hva menes med dette?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 21:17:11","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 21:17:11","no_of_options":3,"options":[{"id":"864","questionId":"250","answerEnglish":"At det man er mest opptatt av er det man snakker mest om","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"865","questionId":"250","answerEnglish":"At man spiser den maten man tenker mest p\u00e5","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"866","questionId":"250","answerEnglish":"At det er bra for hjertet \u00e5 snakke mye","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"251","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Bibelens fortellinger og dikt har inspirert utallige bildekunstnere, diktere, filosofer og filmskapere gjennom tidene og gj\u00f8r det fremdeles. Alle de europeiske spr\u00e5kene er fulle av bibelske ord og uttrykksm\u00e5ter. Ett eksempel er uttrykket \u00abTreet kjennes p\u00e5 frukten\u00bb. Hva menes med dette?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 21:19:23","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 21:19:23","no_of_options":3,"options":[{"id":"867","questionId":"251","answerEnglish":"At man b\u00f8r gj\u00f8dsle frukttr\u00e6rne godt","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"868","questionId":"251","answerEnglish":"At man b\u00f8r f\u00e5 plukket alle frukter f\u00f8r de r\u00e5tner","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"869","questionId":"251","answerEnglish":"At det du sier og gj\u00f8r forteller hvem du er","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"252","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Bibelens fortellinger og dikt har inspirert utallige bildekunstnere, diktere, filosofer og filmskapere gjennom tidene og gj\u00f8r det fremdeles. Alle de europeiske spr\u00e5kene er fulle av bibelske ord og uttrykksm\u00e5ter. Ett eksempel er uttrykket \u00absyndebukk\u00bb. Hva menes med det?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 21:22:01","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 21:22:01","no_of_options":3,"options":[{"id":"870","questionId":"252","answerEnglish":"Den som har skylden for noe","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"871","questionId":"252","answerEnglish":"Den som f\u00e5r skylden for noe","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"872","questionId":"252","answerEnglish":"Den slemmeste geitebukken","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"253","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Bibelens fortellinger og dikt har inspirert utallige bildekunstnere, diktere, filosofer og filmskapere gjennom tidene og gj\u00f8r det fremdeles. Alle de europeiske spr\u00e5kene er fulle av bibelske ord og uttrykksm\u00e5ter. Ett eksempel er uttrykket \u00ab\u00c5 sette sitt lys under et kar\u00bb. Hva menes med dette?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 21:24:49","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 21:24:49","no_of_options":3,"options":[{"id":"873","questionId":"253","answerEnglish":"At man ikke m\u00e5 skjule, men bruke sine talenter","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"874","questionId":"253","answerEnglish":"At man m\u00e5 v\u00e6re beskjeden og ikke vise seg fram","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"875","questionId":"253","answerEnglish":"At man m\u00e5 spare p\u00e5 str\u00f8mmen","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"254","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Bibelen er delt i to deler, det gamle og det nye testamente. Det gamle testamente er ogs\u00e5 en hellig bok for en annen av verdensreligionene. Hvilken?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 21:29:26","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 21:29:26","no_of_options":3,"options":[{"id":"876","questionId":"254","answerEnglish":"J\u00f8dedommen","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"877","questionId":"254","answerEnglish":"Buddhismen","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"878","questionId":"254","answerEnglish":"Hinduismen","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"255","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"Paulus\u2019 1. brev til Korinterne er blant de mest kjente tekstene i Bibelen her skriver Paulus blant annet: \u00ab\u2026 er t\u00e5lmodig, \u2026 er velvillig,
den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.
\u2026. krenker ikke, s\u00f8ker ikke sitt eget,
er ikke oppfarende og gjemmer ikke p\u00e5 det onde.
Den gleder seg ikke over urett,
men har sin glede i sannheten.
\u2026. utholder alt, tror alt, h\u00e5per alt, t\u00e5ler alt\u00bb Hvilket ord er det vi har tatt ut? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 21:32:21","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 21:32:21","no_of_options":1,"options":[{"id":"879","questionId":"255","answerEnglish":"TILGI IGHET VELSE FREL KJ\u00c6RL","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"KJ\u00c6RLIGHET","tempDelete":"0"}]},{"id":"256","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Hva er Bibelens viktigste form\u00e5l?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-04 21:34:19","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-04 21:34:19","no_of_options":3,"options":[{"id":"880","questionId":"256","answerEnglish":"\u00c5 forklare naturvitenskapelig hvordan verden ble til","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"881","questionId":"256","answerEnglish":"74","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"882","questionId":"256","answerEnglish":"\u00c5 forklare hvem Gud er og hvilke tanker han har for verden","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"257","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Hva kaller vi boken i det nye testamente som forteller om tiden etter at Jesus var d\u00f8d og st\u00e5tt opp, blant annet om Paulus\u2019 misjonsreiser?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-08 20:15:39","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-08 20:15:39","no_of_options":3,"options":[{"id":"883","questionId":"257","answerEnglish":"Livet etter Jesus","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"884","questionId":"257","answerEnglish":"Apostlenes gjerninger","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"885","questionId":"257","answerEnglish":"Misjon Impossible","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"258","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Hva utgj\u00f8r sammen med evangeliene den st\u00f8rste delen av det nye testamente?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-08 20:16:38","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-08 20:16:38","no_of_options":3,"options":[{"id":"886","questionId":"258","answerEnglish":"Brev fra Paulus og andre apostler","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"887","questionId":"258","answerEnglish":"Salmer","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"888","questionId":"258","answerEnglish":"Profetier","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"259","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"
Mange mennesker fulgte Jesus og begynte \u00e5 tro p\u00e5 ham og han valgte ut noen som sine disipler, som betyr tilhengere. Hvor mange disipler hadde Jesus?
","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-08 20:18:16","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-08 20:18:16","no_of_options":3,"options":[{"id":"889","questionId":"259","answerEnglish":"3","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"890","questionId":"259","answerEnglish":"7","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"891","questionId":"259","answerEnglish":"12","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"260","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Salige er de\u2026. Slik begynner i f\u00f8lge Matteusevangeliet Jesu mest kjente tale. Hva kaller vi denne talen?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-08 20:18:57","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-08 20:18:57","no_of_options":3,"options":[{"id":"892","questionId":"260","answerEnglish":"Bergprekenenen","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"893","questionId":"260","answerEnglish":"Ildtalen","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"894","questionId":"260","answerEnglish":"P\u00e5skepraten","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"261","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"78. I evangeliene h\u00f8rer vi at fariseerne kom til Jesus med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd, og etter loven skulle drepes ved steining. Jesus sa da til dem: \u00abDen av dere som er uten synd kan kaste den f\u00f8rste steinen\u00bb. Hvem kastet den f\u00f8rste steinen?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-08 20:20:45","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-08 20:20:45","no_of_options":3,"options":[{"id":"895","questionId":"261","answerEnglish":"Peter, Jesu disippel","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"896","questionId":"261","answerEnglish":"En av de skriftl\u00e6rde","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"897","questionId":"261","answerEnglish":"Ingen, Jesus sa \"g\u00e5 herfra og synd ikke mer\"","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"262","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Hvem d\u00f8pte Jesus?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-08 20:35:16","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-08 20:35:16","no_of_options":3,"options":[{"id":"898","questionId":"262","answerEnglish":"\u00d8verstepresten","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"899","questionId":"262","answerEnglish":"D\u00f8peren Johannes","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"900","questionId":"262","answerEnglish":"Apostelen Peter","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"263","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"1","questionEnglish":"Hvilket yrke hadde Lukas, som skrev Lukasevangeliet?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2015-11-08 20:36:39","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2015-11-08 20:36:39","no_of_options":3,"options":[{"id":"901","questionId":"263","answerEnglish":"Forfatter","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"902","questionId":"263","answerEnglish":"Fariseer","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"903","questionId":"263","answerEnglish":"Lege","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]},{"id":"320","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"2","questionEnglish":"27. En av Jesu disipler ble redd og nektet for at han kjente Jesus tre ganger, mens Jesus ble forh\u00f8rt f\u00f8r korsfestelsen. Likevel ble han en av de lederne i den f\u00f8rste kristne kirken og den katolske kirken regner ham som den f\u00f8rste paven. Hvilken disippel? ","questionLanguageType":"2","puzzleImage":null,"videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2016-01-31 10:16:18","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2016-01-31 10:16:18","no_of_options":1,"options":[{"id":"1022","questionId":"320","answerEnglish":"MARK ER JON PET AS US","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":"PETER","tempDelete":"0"}]},{"id":"343","religionId":"1","subReligionId":"5","questiontypeId":"3","questionEnglish":"Hvilket under?","questionLanguageType":"2","puzzleImage":"343.png","videoType":"0","embbed_video":"","video_file":"","addDate":"2016-03-28 13:34:05","status":"1","deleteStatus":"0","modifyDate":"2016-03-28 13:36:21","no_of_options":3,"options":[{"id":"1082","questionId":"343","answerEnglish":"Jesus gj\u00f8r vann til vin","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"1083","questionId":"343","answerEnglish":"Jesus g\u00e5r p\u00e5 vannet ","correctOption":"1","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"},{"id":"1084","questionId":"343","answerEnglish":"Jesus metter 5000","correctOption":"0","CorrectDDAnswerEnglish":null,"tempDelete":"0"}]}]}